De Vreedzame Sportvereniging, nu bij Blauw-Wit!

30-1-2019

Een aantal van jullie kennen waarschijnlijk al de Vreedzame School. Al 17 van de 33 basisscholen in West, gebruiken De Vreedzame School om kinderen te leren wat het betekent om op te groeien in een democratie. Kinderen leren zo conflicten op een respectvolle wijze op te lossen, meningsverschillen te overbruggen, open te staan voor verschillen en ze oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Kinderen krijgen een stem, mogen meepraten over zaken die hun aangaan, maar leren ook op een verantwoorde wijze met die stem om te gaan. 

Door het succes van deze aanpak, wordt deze nu breder gebruikt in de Vreedzame Wijk en in veel wijken waar de aanpak van De Vreedzame Wijk is ingevoerd sluiten ook de sportverenigingen aan. Trainers, leiders, coaches en sport- en spelleiders leren volgens de ‘vreedzame’ principes te werken. De motivatie voor verenigingen is veelal de behoefte aan een veilig en positief sportklimaat in de club. De kern van de aanpak is dat iedereen die met de jeugdige sporters omgaat, leert zich op te stellen als ´opvoeder´. We zeggen daarom ook dat het onmogelijk is om niet op te voeden. Op school leren kinderen allerlei competenties, zoals conflictoplossing, meedenken, openstaan voor anderen. Het kader van de sportvereniging ontlokt bij de kinderen deze verworven competenties.

De jeugdtrainers van Blauw-Wit werken al hard aan een veilig en positief sportklimaat en de Vreedzame Sportvereniging sluit hier goed bij aan. Samen met de gemeente en een professionele trainer zijn we gestart om Blauw-Wit de eerste Vreedzame Sportvereniging te maken in Amsterdam. We zijn met 9 jeugdtrainers gestart met de cursus. In deze cursus leren wij hoe we de principes van de Vreedzame Sportvereniging in de praktijk kunnen toepassen. Gedurende een periode van 4 maanden hebben we 4 cursus-avonden. Tussen de lessen, oefenen we in de praktijk met opdrachten die we hebben meegekregen. Wellicht dat jullie hier al wat van merken tijdens de korfbal-trainingen.

De cursus wordt gegeven door Bep Timmer. Bep is een zeer enthousiaste trainer en ze weet, als oud-voetbal international, als geen ander het belang van een veilige en stimulerende omgeving voor je sportbeoefening.

Als je vragen hebt of meer informatie wilt hebben, laat het me weten.

Met vriendelijke groet,

Mark de Rooij