Herinnering wat betreft aanschaf goederen

In Oktober 2015 publiceerden wij onderstaande regel. Helaas moeten wij een (geüpdate) herinnering plaatsen met de uitdrukkelijke melding dat goederen of diensten aangeschaft of aangegaan zonder toestemming niet zullen worden vergoed.

Aanschaf goederen en aangaan overeenkomsten.

Het bestuur laat weten dat, geheel conform de statuten en reglementen, alleen het dagelijks bestuur en de administrateur gemachtigd zijn overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot de aanschaf van goederen en diensten. Zij kunnen leden en commissies machtigen om geheel naar eigen inzicht producten aan te schaffen. Denk bijvoorbeeld voor de inkoop van de kantine.

Het bestuur zal toezien op een juiste handhaving van deze regels. Aanschaf van goederen en diensten zonder toestemming van het dagelijks bestuur zijn geheel voor eigen rekening en risico van de betrokken inkoper.

Het dagelijks bestuur van AKC Blauw-Wit bestaat uit Hans Fontijn (voorzitter), Nick Kool (secretaris) en Wim van der Laan jr. (penningmeester) en daarnaast kan ook de administrateur Wim van der Laan sr. vaak na overleg met bestuur toestemming geven.