**** JAV-vergadering ****

24-09-2016

De JAV wordt op woensdag 28 september a.s. vanaf 20:00 uur gehouden in ons clubhuis.

Vergaderstukken

De vergaderstukken (m.u.v. de financiële stukken) liggen vanaf morgen 14.00 uur voor leden

ter inzage in het clubhuis. U kunt deze ook opvragen bij het barpersoneel.

De digitale vergaderstukken kunt u eventueel vanaf morgenavond via de mail opvragen bij de secretaris Nick Kool (n.kool1984@hotmail.com).

Financiële stukken

De financiele stukken worden, zoals gebruikelijk, pas op de dag van de JAV vanaf 19:00 voor leden beschikbaar gesteld. 

Wij hopen op een goede, representatieve opkomst en heten u bij dezen alvast van harte welkom 

Namens het bestuur, 

Hans Fontijn, voorzitter