Voorlopige teamindeling Jeugd 2018-2019

Een teamindeling maken is ongeveer de lastigste taak die de jeugdcommissie jaarlijks moet uitvoeren. Er zijn kinderen die op basis van hun leeftijd naar een andere categorie moeten, er zijn nieuwe kinderen bijgekomen en er zijn kinderen gestopt met spelen. We zijn wederom erg druk geweest met de teamindelingen voor volgend seizoen.

Het algemene uitgangspunt bij het samenstellen van de teams is om spelers met eenzelfde korfbalniveau bij elkaar in een team te plaatsen. Het gehele seizoen door bekijken we (stukken van) wedstrijden en trainingen. We hebben op deze manier een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Bij de indelingen wordt daarom ook input gevraagd van de trainers/coaches, omdat zij goed inzicht hebben in de kwaliteiten van iedere speler/speelster.

Ook wordt er rekening mee gehouden dat iedereen kan blijven korfballen en er dus voldoende spelers in een team staan. Omdat korfbal een gemengde teamsport is, willen we bij voorkeur al vanaf jonge leeftijd meisjes en jongens samen in een team laten spelen. Daarnaast hebben we te maken met regels die door het KNKV worden gesteld. Die regels betreffen dan vooral de leeftijdsgrenzen; elke categorie is aan een maximale en gemiddelde leeftijd gebonden.

In de hogere teams delen we de teams in op sterkte. Dat betekent dat daar het talent of de potentie van een speler van doorslaggevende betekenis is. In sommige gevallen kiezen we voor de potentie; dat betekent dat een jonger kind dat nu misschien nog minder is, maar in het afgelopen seizoen een grote groei heeft doorgemaakt en veel leervermogen heeft, in het hogere team verkozen is.

In de overige teams selecteren we wel op korfbalniveau, maar spelen vriendschappen of sociale cohesie van een team een rol. Dat laatste is overigens niet altijd even goed te voorspellen.

Zoals al genoemd kijken we ook bij trainingen: trainingsinzet in alle aspecten speelt een rol; doe je je best, probeer je ook daadwerkelijk te doen wat de trainers je zeggen en ben je leergierig? Of ben je aan het donderjagen, zit je anderen dwars of zit je het merendeel van de training langs de kant? We maken hierbij altijd een afweging tussen korfbalkwaliteit en het effect van gedrag.

Wij zijn erg blij dat we komend seizoen toch weer met 2 B-teams, 1 C-teams, 2 D-teams, 2 E-teams en 1 F-team aan de competitie beginnen.

In bijgevoegd bestand vind je de voorlopige teamindelingen voor seizoen 2018-2019.

In de aanloop naar de zaal zullen we de teams opnieuw onder de loep nemen en waar nodig zullen we dan wijzigingen aanbrengen.

We hebben de trainers en coaches nog niet bij de teams gepubliceerd. Nog niet ieder team is voorzien en we zullen deze mensen zo spoedig mogelijk via de site bekend maken.


DOWNLOAD

Voorlopige Teamindeling Najaar 2018-2019

(document in PDF)


Vragen

Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot de teamindeling, dan kunt u/kun je contact via de email contact opnemen met de Jeugdcommissie en dan kan er eventueel een afspraak gemaakt worden.

Geef een reactie