Veilig sportklimaat

AKC Blauw-Wit wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. We vinden het belangrijk dat alle leden die bij Blauw-Wit korfballen en/of tennissen of anderszins betrokken zijn en alle vrijwilligers zich thuis voelen en met plezier kunnen meedoen binnen de club. Daarom doen wij er alles aan om een veilig en sportief sportklimaat te waarborgen voor jeugd, sporters, ouders, vrijwilligers, trainers en iedereen die betrokken is bij onze vereniging.

Daartoe heeft de club een preventie- en integriteitsbeleid vastgesteld.

>> bekijk het preventie-en integriteitsbeleid <<

Alcoholbeleid (mei 2018)

De wetgeving bepaalt dat aan jongeren onder 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht en dat jongeren tot hun 18e in het openbaar toegankelijke gelegenheden geen alcohol bij zich mogen hebben.

Regelmatig (teveel) alcohol gebruiken is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.
Hieronder valt ook een sportcomplex als AKC Blauw-Wit en daarom is het van belang om actueel alcoholbeleid te hebben als vereniging.

>> bekijk het alcoholbeleid <<

Rookbeleid

Roken en sporten passen niet goed bij elkaar. Als sportvereniging willen wij bijdragen aan het vergroten van de bewustwording dat roken schadelijk kan zijn voor de gezondheid en kan leiden tot (gezondheids)problemen bij roker(s) en meeroker(s).

Sinds september 2022 is roken niet meer toegestaan op ons sportcomplex.

Naar een veiliger Sportklimaat

Het beleid tegen Seksuele intimidatie en de daarbij behorende intentieverklaring is door vrijwel alle trainers en begeleiders ondertekend. Voor nieuwe trainers was al vastgesteld dat zij een gratis VOG kunnen aan te vragen.

In het kader van onze deelname aan “samen naar een veiliger sportklimaat” van het NOC/NSF en de Preventie Seksuele Intimidatie, zullen jullie regelmatig artikelen vinden op onze site die mogelijk bijdragen aan de bewustwording binnen de sportwereld en dus aan een prettig sportklimaat in Nederland.

>> bekijk het beleid seksuele intimidatie <<

Camerabeleid

AKC Blauw-Wit heeft ervoor gekozen camera’s in te zetten om het sportcomplex AKC Blauw-Wit te bewaken. De camera’s verschaffen permanente informatie waardoor incidenten en ongewenste situaties kunnen worden ontdekt.

In het geval van een (vermoeden van een) misstand en/of onregelmatigheid kan cameratoezicht worden gehanteerd om bewijs vast te leggen en te vergaren.

> bekijk het camerabeleid <<

Privacybeleid AKC Blauw-Wit

AKC Blauw-Wit gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle leden. In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden waarmee aan deze zorgvuldigheid nieuwe en hogere eisen worden gesteld. Blauw-Wit heeft in verband hiermee de verwerking van persoonsgegevens binnen de club onderzocht en een reeks aan veranderingen doorgevoerd.

Dit betekent voor leden dat zij in een aantal gevallen expliciet toestemming moeten verlenen voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens en het plaatsen van foto’s. Dit kan per mail of door het invullen van het daartoe betreffende formulier. Indien van toepassing word je hiervoor benaderd door de commissie of persoon die verantwoordelijk is voor deze verwerking van persoonsgegevens. Verder hebben alle vrijwilligers, commissieleden en medewerkers een geheimhoudingsverklaring ontvangen die ingevuld is om volledig te voldoen aan de eisen die de AVG nu stelt.

Belangrijk om te weten is dat de AVG onderscheid maakt tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en je adres. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je etnische afkomst of gezondheidsgegevens. Blauw-Wit verzamelt uitsluitend enkele gewone persoonsgegevens en in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Dit is slechts anders wanneer de bijzondere persoonsgegevens nodig zijn om gebruik te kunnen maken van ons complex, trainingen en evenementen, en je hiervoor vooraf expliciet toestemming geeft.

De meeste persoonsgegevens die door Blauw-Wit worden verwerkt zijn de gegevens die worden verstrekt bij de aanmelding als lid van onze club. Deze gegevens worden opgeslagen in Sportlink. Informatie over Sportlink is te vinden via deze link: https://www.sportlink.nl/belangrijk-nieuws-over-avg/ .

Wil je precies weten welke gegevens, voor welk doel en gedurende welke periode, worden verwerkt, lees dan de privacyverklaring:

> bekijk de blauw-wit privacy verklaring <<

Cookiebeleid AKC Blauw-Wit

Voor ons cookiebeleid zie https://www.akcblauwwit.nl/cookiebeleid-eu/.

Voor alle vragen kan je altijd terecht bij het bestuur (secretariaat@akcblauwwit.nl) en wanneer je een specifiek verzoek wilt doen voor inzage kan je terecht bij onze AVG functionaris Martina Leons (avg@akcblauwwit.nl)