Ereleden

In het verleden zijn er veel mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor de club. Diverse leden die een buitensporige en/of langdurige inzet hebben geleverd zijn benoemd tot Erevoorzitter, Erelid of Lid van Verdienste. Onderstaand een overzicht van de erevoorzitters en ereleden die de club eeuwige dank is verschuldigd.

Ere voorzitters
Jo Croese
Jo Westerweel
Cor van Dijk
Wim van der Laan sr – benoemd in 1999
Ere leden
Bram de Cocq van Delwijnen
Cor van Aalstede
Greet Mulder
Dirk Wierenga
Tom Kassenaar
Nel van der Laan
Annie Schaap
Cort van Dijk 
Hans Fontijn
Marcel Vorstman
Wim van der Laan jr
Nicole Bouquet